FREE Newsletter Subscription

Tagalog Home
BGC - Bonifacio Global City - Philippines

Ang Kwento ni Jim

Ang pangalan ko ay Jim Vernon at ako ay lumaki sa Miami, Florida USA at doon ako pinalaki sa halos buong buhay ko. Ang aking pamilya ay nasa katamtamang uri ng pamumuhay. Nagtatrabaho ang aking Ama sa isang paradahan at ang Ina ko minsan ay nagtatrabaho bilang nars sa gabi. Noong ako ay 4 o 5 taong gulang, ang aking Ina ay nagkaroon ng karanasan sa Diyos na nagpabago sa kanyang buhay. Nagsisimba na...

Kwento ni Hesus

Kwento ni Hesus

Ang pelikulang ito ay isang perpektong pagpapakilala kay Hesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Lucas. Si Hesus ay patuloy na ginugulat at nililito ang mga tao, mula sa Kanyang mahimalang pagsilang hanggang sa Kanyang pagbangon mula sa libingan. Sundan ang Kanyang buhay sa pamamagitan ng mga sipi mula sa Aklat ni Lucas, ang lahat ng mga himala, ang mga turo, at ang pagsinta. Nilikha ng Diyos ang lahat at minamahal ang sangkatauhan. Ngunit ang...

Paano makilala ng personal ang diyos